Nejlépe hodnocená Miss
Kateřina
Kateřina (20)
!!! TOP GALERIE !!!
Petra
Petra (16)
Judita
Judita (20)
Alena
Alena (23)
Hana
Hana (18)
Edita
Edita (18)
Nela
Nela (16)
Ivana
Ivana (18)
Jana
Jana (21)
Marika
Marika (19)
Magdalena
Magdalena (0)
Jana
Jana (21)
Gabriela
Gabriela (22)
Kateřina
Kateřina (18)
Podmínky registrace

Postup:

 

Vpravo na stránkách klikněte na tlačítko registrace, kde vyplňte dotazník. Poté se přihlaste - kde zadejte „ email, heslo “ a vložte své fotografie.

 

 

Podmínky registrace:

Provozovatel serveru galerie-modelek v žádném případě nezodpovídá za jakékoliv následky či případné jakékoliv škody či újmy způsobené třetími osobami v souvislosti se zcela dobrovolnou prezentací na těchto stránkách. Jakékoliv domluvené aktivity mezi registrovanými členy a návštěvníky serveru jdou striktně mimo provozovatele portálu stejně jako i veškeré finanční záležitosti s těmito službami spojené!

Veškeré prezentace jsou na našich stránkách zobrazovány nepřetržitě v rámci dohodnuté doby, neručíme však za jakékoliv výpadky funkčnosti stránek způsobené jakoukoliv třetí stranou. Případné takovéto vzniklé situace pak lze řešit individuální dohodou. Uhrazený poplatek za umístění prezentace je nevratný. Provozovatel tohoto portálu si vyhrazuje právo na změnu podmínek zveřejňování prezentací.

Přejeme Vám, ať Vám naše služba přinese očekávaný efekt, v případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či námětů se na nás obraťte e-mailem či telefonicky.

 

 

 


 

Vysvětlení pojmů - slovník

 

 

ADVERTISING:

Reklama, propagace nějakého výrobku v tisku nebo v televizi

AD:

Zkrácené advertising

AKT:
 

Fotografie nahého, nebo polonahého těla, vhodně nasvíceného nebo v takové poloze, ve které nevyvolává pocit erotické fotografie.

APPOINMENT:

Dojednaná schůzka, na kterou agent posílá modelku

ARTDIRECTOR:

Člověk zodpovědný za celkový charakter reklamy. Obyčejně se účastní fotografování, kde usměrňuje fotografa a modelky

BEAUTY SHOT:

Fotografie obličeje z blízka, např. na titulních stránkách módních časopisů

BOOK:

1)kniha, 2) rozhodnutí klienta, který angažuje modelku pro určitou práci

BOOKING:

Potvrzené přijetí modelky na určitou práci

BOOK OUT:

Doba, kdy modelka není k dispozici klientovi. Od vás se očekává, že tuto dobu oznámíte agentovi alespoň 14 dní předem.

BOOKER:

Pracovník agentury, který sjednává modelům práci, např. je posílá na castingy.

CALL BACK:

 

V modelingu se většinou termín "call-back" užívá v případě, kdy je během castingu nebo po castingu model vybrán do (nej)užšího výběru a je pozván do druhého kola nebo ke konečnému schválení odpovědnou osobou (např. klientem, ředitelem, fotografem, režisérem).

CASTING:
 

Výběr modelů či herců pro (zpravidla konkrétní) zakázku nebo účel. Na castingu se zpravidla vybírají z většího množství uchazečů ti nejvhodnější, nejlépe splňující požadovaná kritéria.

CATTLE CAL:

Ve slangu modelek totéž co casing

CATWALK:

Molo na módních přehlídkách

CLIENT:

Osoba nebo firma, která angažuje modelku.Může to být módní návrhář,kosmetická firma, nebo např. art director.

COMMERCIAL MODELING:

Fotografování pro reklamu
 

COMMISSION:

Procento z výdělku modelky, které dostává agentura ( provize)

COMPOSITE:

Navštívenka modelky, zpravidla o rozměrech 20x20 cm, s jednou nebo několika fotografiemi a základními údaji.

CONTACT SHEET:

Fotografie, na níž jsou všechny snímky z jednoho filmu. Slouží k výběru snímků na zvětšení.

COVER GIRL:

Dívka z titulní strany např.časopisu.

DIAPOZITIV:


 

Diapositiní film (též inversní fotomateriál) zachycuje skutečné barvy (oproti negativním fotomateriálům, viz negativy), diapositivní filmy lze např. promítat v diaprojektorech, v podstatě veškeré filmy v kinech jsou na diapositivních materiálech (nebo na jejich obdobách). Focení na diapositivy je náročnější na přesnost nastavení osvětlení a fotoaparátu, ale ve výsledku kvalitnější než focení na jiné druhy fotomateriálů.

EXKLUSIVNÍ SMLOUVA:


 

V exklusivní smlouvě se model zavazuje spolupracovat výhradně s jednou agenturou, resp. musí mít na všechno souhlas té jedné agentury nebo může dělat jen to, co mu/jí ta agentura zprostředkuje a/nebo jí vždy odvádí provisi (i z toho, co si model případně sežene na vlastní pěst). Záleží jak je to ve smlouvě formulováno. Zjednodušeně řečeno ta "exklusivita" v podstatě model(ku) omezuje, resp. více zavazuje, proto by za to měla agentura nabídnout něco víc než u standardní, nevýhradní smlouvy, která dává modelům volnost spolupracovat s více agenturami, resp. i na vlastní pěst.

FAST FOOD:

Rychlé občerstvení

FLAT RATE:

Honorář, který modelka dostává za booking bez ohledu na jeho délku.

FREE – LANCE:

Modelka pracují na volné noze

FOTOTEST:


 

Fototest, anglicky test shoot(s)*, jsou zkušební fotografie, které dávají základní představu o možnostech fotomodelu, jeho fotogeničnosti, resp. jeho vhodnosti pro konkrétní zakázku či projekt a/nebo též prezentační fotografie focené pro model, který ještě nemá žádné profesionální fotografie popř. potřebuje rozšířit svoje portfolio (model book) o fotografie nové. Zpravidla se fotí různé líčení, výrazy tváře, úhly pohledu, nasvícení apod.

FOTOBOOK:
 

Je to samé jako portfólio. Fotobook je v modelingu i fotomodelingu nezbytným krokem k dalšími postupu. Profesionální fotografie jsou vaší vizitkou při spolupráci s ostatními agenturami a firmami. Fotobook by se měl neustále aktualizovat.

FOTOMODELING:
 

Fotomodeling je něco jiného než modeling. Týká se pouze focení. Důležitá je nejen postava modelky, ale také její výrazovost, fotogeničnost.

GLAMOUR:
 

Glamour znamená zobrazení krásy, půvabu a přitažlivosti těla. Může se jednat o fotografie spoře oděných či polonahých těl, kde jsou jednotlivé choulostivější partie vhodně zakryty oblečením nebo třeba i jinou částí těla.

GOO – SEE:

Schůzky modelky s potenciálním klientem. Modelka za tyto schůzky nedostává žádný honorář

HEADSHEET:

Katalog modelek, který agentura zasílá klientům

NIGHTFASHION- HAUTE COUTURE:

Vysoká móda
 

INFORMAL MODELING:

Prezentace, kdy je modelkám dovoleno mluvit s návštěvníky a volně se pohybovat, např. po oddělení obchodního domu, po obchodě nebo mezi hosty na recepci

INVERSNÍ MATERIÁL:

Inversní materiál je ekvivalent pro diapositivy (viz Diapositiv).

KONTAKTY:

 

Fotografie skládající se z celé role filmu rozstříhaného na proužky, umístěného přímo na fotografický papír a exponovaného, takže to, co vidíte, má velikost negativu. Používá se jako předběžný nástin tiskové kvality, před tím než se pustíte do vyrábění fotografií.

LOCATION:

Fotografování mimo studio

MAKE UP ARTIST:

Vizážista, maskér

MASKÉR(KA):

 

Maskér(ka) (anglicky Make-up Artist) líčí modely a herce, výjimečně upravuje i vlasy, specialisovaní maskéři a maskérky vytvářejí speciální efekty (např. umělá krev, umělá pleš). Aby se člověk stal maskérem či maskérkou, je třeba kromě talentu absolvovat příslušnou školu (několikaleté denní studium) a odbornou praxi (čímž se zpravidla liší od vizážistů).

MODEL AGENCY:

Model Agency je v angličtině "modelingová agentura".

MODEL RELEASE:

 

Smlouva, která má zpravidla standardní formu, podepisuje ji klient a modelka. Upřesňuje činnost, pro niž je modelka angažována. Je to smlouva, kterou dává model souhlas s užitím fotografií, na kterých je zachycen(a) (např. publikování v časopise nebo pro použití v reklamě).

MODELING:
 

Modeling rovná se módní přehlídky. Začínající dívky musí projít přípravou, která je naučí, jak se na molu pohybovat, jak se tvářit apod.

MODELING CARD:

Totéž jako composite

NEGATIV:

 

Negativ je fotomateriál, který zachycuje opačné, negativní barvy (oproti inverzním, diapositivním fotomateriálům, viz Diapositiv), takže co je bíle, je zachyceno jako černé, co je červené, je zachyceno jako zelené. Negativy se používají jako podklad pro výrobu výsledných (positivních) zvětšenin.

PART MODELING:

Fotografování části těla modelky pro reklamu

PORTFOLIO:
 

Album s fotografiemi modelky. Složka nebo desky, které obsahují Vaše fotografie a výstřižky, které potencionálnímu klientovi ukáží příklady Vaši práce. Portfolio je v modelingu většinou ekvivalent pro model book (viz Book).

PHOTO PRINT:

Fotografie z tisku

PHOTO SESSION:

Photosession znamená v angličtině "focení" ve smyslu doba, kdy se fotí na "place".

PRINT(S):
 

Print(s) má v angličtině více významů - print(s) jsou např. papírové zvětšeniny (tj. klasické fotografie na papíře), vytištěné fotografie či tiskoviny.

PROVIZE:
 

Provize je odměna za zprostředkování (např. scout dostane od agentury provizi, tj. odměnu za objevení nové tváře, agentura si bere od modela provizi, tj. odměnu, resp. část z honorářů za zprostředkovanou práci.)

PRINT WORK:

Práce modelky, která je spojena s fotografováním. Jde např. O fotografování pro katalogy, noviny, časopisy, plakáty

PROFESIONÁLNÍ LOLITY:

Vypadají na osmnáct, ale jsou ještě pod zákonem. Dvanáctileté dívenky však už mají o své budoucnosti zcela jasno.
 

RELEASE FORM:

Viz. Model release

RESHOT:
 

Pokud se první fotografie nezdařily, klient může modelku znovu angažovat na stejnou práci a za stejný honorář jako v prvním případě

RESIDUALS:
 

Když modelka natočí televizní reklamu, dostává honorář nejen za práci při natáčení, ale i dodatečný honorář podle počtu uvedení této reklamy např. v TV

SETKARTA:

 

Pojem se vztahuje ke kartě (což je v podstatě přeložená stránka velikosti A4), která obsahuje řadu záběrů na jedné straně a vaše jméno, váhu, výšku a míry, plus jméno a telefonní číslo vaší agentury na té druhé. Je to jeden z Vašich nejdůležitějších nástrojů pro prezentaci.

SCOUT:
 

Scout (česky skaut) vyhledává nové, zajímavé tváře pro modelingové agentury. Může být zaměstnancem modelingové agentury, může být externím spolupracovníkem nebo může pracovat nezávisle pro vícero agentur.

SHOT:

Jednotlivá fotografie nebo diapozitiv, fotografický záběr, šot

SHOOT SHOOTING:

Fotografování, filmové natáčení

SNAPSHOT:
 

Snapshot, někdy se též spíše z historických důvodů používá termín "polaroid" (i dnes se někdy fotí pomocí Polaroidu:) je výraz pro pracovní fotografii, která se používá buď jako zkouška před focením "naostro" (tj. zejména při použití větších, tedy dražších filmových formátů) anebo častěji jako jakýsi nejjednodušší fototest, tedy jednoduchá fotografie modelu používaná zejména pro účely castingů. V tomto případě se většinou fotí bez nalíčení jako detail obličeje s dozadu sepnutými vlasy a fotka celé postavy, neboť slouží jako ukázka aktuální podoby modelu (protože fotky v booku mohou být starší nebo nemusí ukazovat, jak vypadá model ve skutečnosti).

SHOWROOM:

 

Showroom (doslova "předváděcí místnost") je představení resp. ukázání šatů, kostýmu či jiného oblečení a módních doplňků zákazníkům. V podstatě jde o módní přehlídku, zpravidla pro užší okruh diváků (vybraných zákazníků), ale může mít i podobu individuálního předvádění módního zboží na modelech zákazníkům v módním salónu.

STYLIST(A):
 

Člověk, který má při fotografování na starosti oblečení, šperky a ostatní rekvizity potřebné k fotografování. Je to v podstatě produkční, který uvede věci zapojit do fotografování se souhlasem klienta a fotografa.

TEARSHEET:

Fotografie vystřižená z módního časopisu, kterou si dala modelka do svého alba

TFP - TIME FOR PRINT:

Spolupráce modelky či modela na jedné straně a fotografa na straně druhé, kdy nikdo nikomu za focení neplatí a výsledné fotografie pak získávají obě strany pro svou vlastní prezentaci. Záleží na dohodě mezi fotografem a modelkou.

TENTATIVE:

Výraz, který znamená, že si klient rezervoval modelku na určitý termín, ale svou rezervaci ještě nepotvrdil

TRANSPARENTNÍ FÓLIE:

Diapozitivy nebo folie ve vlastních okénkách, buď černobílé nebo barevné
 

VÝSTŘIŽKY:
 

Stránky z publikací a časopisů, které Vás ukazují při práci. Jelikož výstřižky dokazují Vaši zkušenost, jsou při získávání práce neocenitelné.

VIZÁŽISTA:

Vizážista či vizážistka (anglicky též Make-up Artist) líčí modely a herce, výjimečně upravuje i vlasy.

WORK VOUCHER:
 

Klientův podpis na dokladu potvrzuje, že práce byla provedena – Agentura, modelka a klient dostávají po jedné kopii, na níž je uvedena i cena této práce.

 

 

Reklamy

 

______HOME-ZPĚT______

 


 

TOPlist

Škola rychlé doučování online - vám zajistí profesionální výuku od skutečných diplomovaných učitelů!!!

ukaz-se.eu

instalater poruba

Instalatér topenář - Havarijní služby voda - Havarijni sluzba Ostrava - Nonstop servis 24h na telefonu Odborné poradenství ZDARMA - Voda Topení Odpad volejte na 704 395 355

Instalatérský blog Havarijní servis oprava baterie Instalaterstvi Koupelnové studio Ostrava

Propagační aentura

Agentura-Public-Revelation modelingova public-revelation-praha

osobnosti ty-ukaz-se

instalater-poruba instalater-opava instalater-havirov

Další projekty propagační agentury jsou například: výkup stříbra a cínu, dále oblečení pro psy a kočky to vše na serveru rychle.eu

Maderoterapie - madero je anticelulitidní terapie Maderoterapie madero terapie masáž https://madero-terapie.eu

Maderoterapie - madero je anticelulitidní terapie instalaterérství v Ostravě Instalaterérství v Ostravě - kvalitně provedená práce zárukou